Tree 03

Category:

รายละเอียด:
ลักษณะลวดลายต้นไม้ธรรมชาติ ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางป่า

รับรู้ถึงความรู้สึกผ่อนคลาย

 

การใช้งาน :

– งานเซาะร่องและแกะลวดลายต่างๆ ตามความต้องการ ลงบนพื้นผิวหิน

– โดยสามารถเซาะร่องลายได้ตามความลึกที่ต้องการจนกระทั่งถึงงานเซาะฉลุลาย

– สามารถซ่อนไฟไว้ด้านหลังแผ่นหินที่เซาะร่องลายเพื่อให้แสงผ่านเกิดเป็นลวดลาย

ตามการสร้างสรรค์บนผิวหินได้ ทั้งนี้งานเซาะร่องและแกะลายนี้

“สามารถทำได้ทั้งลักษณะลาย 2 D และ 3 D”